Güvenlik Eğitim Konuları ve Saatleri Nelerdir?

Güvenlik eğitimi konuları okullarda görülen matematik, Türkçe gibi ders konularından oluşmaz. Tamamen mesleki güvenlik eğitiminden oluşur. Güvenlik eğitimi konuları temel güvenlik eğitimi ve yenileme güvenlik eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Temel güvenlik eğitimi, ilk defa özel güvenlik kimlik kartı veya sertifikası alacak adaylara, yenileme güvenlik eğitimi ise daha önce özel güvenlik kimlik kartı veya sertifika almış adayların gördüğü eğitim adlarıdır.

Temel ve yenileme eğitiminde aslında aynı ders konuları işlenir. Ancak ders saatlerinde farklılık vardır. Güvenlik eğitimi konuları ise şöyledir;

Temel Güvenlik Eğitim Konuları ve Saatleri

 • Özel Güvenlik Hukuku (20 saat)
 • Güvenlik Tedbirleri (20 saat)
 • Etkili İletişim (12 saat)
 • Genel Kollukla İlişkiler (4 saat)
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları ( 5 saat)
 • Temel İlk Yardım (10 saat)
 • Kişi Koruma (9 saat)
 • Kalabalık Yönetimi (10 saat)
 • Yangın Bilgisi Eğitimi (8 saat)
 • Uyuşturucu Madde Bilgisi (2 saat)
 • Silah Bilgisi ve Atış (20 saat)

Yukarıdaki temel güvenlik eğitim konuları silahlı ve silahsız olarak değişmektedir. Silahsız özel güvenlik olmak isteyen aday silah bilgisi ve atış derslerini görmez.

Yenileme Güvenlik Eğitim Konuları ve Saatleri

Yenileme eğitimlerinde de konular aynıdır. Sadece ders saatleri daha azdır. Yenile güvenlik eğitim konuları ve ders saatleri ise şöyledir;

 • Özel Güvenlik Hukuku (10 saat)
 • Güvenlik Tedbirleri (10 saat)
 • Etkili İletişim (8 saat)
 • Genel Kollukla İlişkiler (2 saat)
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları ( 3 saat)
 • Temel İlk Yardım (4 saat)
 • Kişi Koruma (4 saat)
 • Kalabalık Yönetimi (4 saat)
 • Yangın Bilgisi Eğitimi (4 saat)
 • Uyuşturucu Madde Bilgisi (1 saat)
 • Silah Bilgisi ve Atış (10 saat)

Yenileme silahsız eğitim alan kişi silah bilgisi ve atış dersine katılmaz. Güvenlik eğitimi konuları ve ders saatleri toplamı ise şöyledir;

 • Temel silahlı eğitim (120 saat)
 • Temel silahsız eğitim (100 saat)
 • Yenileme silahlı eğitim (60 saat)
 • Yenileme silahsız eğitim (50 saat)

Bu eğitimlerin haricinde birde silahsıza geçiş eğitimi var. Bu eğitimde de sadece 20 ders saati olan silah bilgisi ve atış dersi görülmektedir.

Ara