Vizyonumuz

Günümüzde mükemmellilik, iddiasında olan ve uygulama alanı sürekli genişleyen yönetim modelleri bulunmasına rağmen, küresel ölçekte her türlü sorun hızla artmakta ve çalışma hayatı tüm işletmeler ve çalışanlariçin daha zor ve riskli bir hal almaktadır. Dolayısı ile, çalıştığımız her kesim le işbirliği stratejilerine önem vererek, işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı kültürün geliştirilmesiEntropik yönetim yaklaşımı ile müşteri, kalite, pazarlama, lojistik, maliyet, kar, verimlilik, zaman, hız, inavasyon, kalite, teknoloji, verimlilik, büyüme, rekabet, sürdürülebilirlik, bilgi üretim ve paylaşımı gibi birçok konuda mevcut yönetim modellerinden radikal bir biçimde farklı olunması,Sorumluluk anlayışının göstermelik bir kavram olmaktan çıkarılıp, yaşam vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesi,Çalışanları; iş yükü, stres düzeyi, iş tatmini, motivasyon düzeyi, yaratılan değerden alınan pay gibi konularla değerlendirilmesi ve işsizlik düzeyinin azalımına katkıda bulunulması vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Ara