Özel Güvenlik Görevlisi Bıyıklı Görev Yapabilir mi?

188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatında özel güvenlik görevlilerinin bıyıklı olarak görev yapmaları ile alakalı bir düzenleme yoktur. Ayrıca bıyıklı olarak görev yapmalarını engelleyen bir düzenleme de söz konusu değildir. Bu nedenle özel güvenlik görevlisinin bıyıklı olarak görev yapmaları tamamen çalıştıkları kurum, kişi, kuruluş ve şirketin inisiyatifindedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Bıyıklı Görev Yaparken Bilinmesi Gerekenler

1303 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde şöyle yazmaktadır;

” Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçmez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt dudak hizasında kesilir. Kravat takılır. Kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu duruma istinaden İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Özel Güvenlik Görevlilerinin Bıyıklı Görev Yapmaları” hakkında yazılı emri ile yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmak kaydı ve resmi üniforma ile görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarının, birim amirinin yazılı izni ile bıyıklı olarak görev yapabileceği düzenlenmiştir.

Bu bağlamda üniformalı görev yapan özel güvenlik görevlileri bıyıklı olarak görev yapmalarına engel bir düzenleme bulunmadığından; gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kişi, kurum, kuruluş veya özel güvenlik şirketlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bıyıklı olarak görev yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Ara