Özel Güvenlik Olmak için Kaç Puan Almak Gerekir?

Silahsız Özel Güvenlik Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir?

Özel güvenlik sınavına girmiş olan silahsız adaylar sınav soru kitapçığında bulunan sadece 100 soruyu yapar. Yani 25 soruluk silah sorularını cevaplamasına gerek yoktur.

Silahsız özel güvenlik adaylarının 100 soruluk kısımdan alması gereken puan 60 puandır. 100 soruluk kısımdaki her doğru cevabın 1 puan olması sonucunda 60 adet doğru yapması yeterli olacaktır.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için alınması gereken puan hesaplaması biraz karışıktır. Ancak bunu da yazı ile şu şekilde anlatabiliriz.

Silahlı özel güvenlik görevlisi yazılı sınavda 100 adet soru + 25 adet silah sorusu ve genelde sınavdan sonraki hafta poligonda yapacağı 5 atıştan sorumludur.

  • 100 soruluk soruların her doğru cevabı 1 puan
  • 25 silah sorularının her doğru cevabı 2 puan
  • 5 adet poligon atışında her isabetli atış 10 puan değerindedir.

Bu duruma istinaden silahlı aday her soru ve atışı doğru yaparsa toplamda maksimum 200 puan yapabilir. Peki silahlı özel güvenlik olmak için kaç puan almak gerekir?

Kafamızda şöyle canlandıralım. 100 soruluk kısma silahsız , 25 soruluk silah soruları ve 5 adet poligon atışına silah kısmı diyelim. Silahlı olarak geçmek için 2 şart aranır.

  1. Silahsız ve silahlı kısmın toplam puanı 120 ve üzeri olmak zorunda
  2. Aynı zamanda hem silahsız kısım 50 ve üzeri hemde silah kısmı 50 ve üzeri puan olmalıdır.

Hemen bir kaç örnek verelim.

60 – 30 – 30 gibi bir puan alırsanız puanların toplamı 120 yapar. Yukarıdaki birinci madde olmuş. Aynı zamanda silahsız kısım 60 yani 50’nin üzerinde. Silah kısmı 30 + 30 = 60 yapıyor. Silah kısmı da 50’nin üzerinde olduğu için bu aday silahlı geçer.

80-24-20 gibi bir puan alması durumunda ne olur? Yukarıdaki hesaplamasının aynısını yaparız. Üç puanı topladığımızda 124 puan yapar. 120 puanı aşmış. Peki silah kısmına bakalım. 24 + 20 = 48. Buranın 50 puan üzerinde olması gerekiyordu. Ancak olmamış. Bu nedenle bu puanlama silahlı olarak geçemez. Bu durumda silahsız olarak geçip geçmediğine bakılır. Silahsız olarak geçmek için silahsız kısmın en az 60 olması gerekir ki 80 alınmış. Bu aday silahsız olarak geçer. Sınav hakları devam ediyor ise bir sonraki sınava tekrar girebilir ve sınavda sadece 25 silah sorusu ve 5 atışa katılır.

Ara