Silahlı Özel Güvenlik için Askerlik Şart mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir çok aday askerlik şartının aranıp aranmadığını sormaktadır. Silahlı özel güvenlik görevlisi için askerlik şartı aranmaz. Ancak askerlik şartı dışında bir takım şartların olması gerekiyor. Bu şartların başında şunlar gelmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
  3. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
  7. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

İş Yerleri Silahlı Özel Güvenlik için Askerlik Şartı Arar mı?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak veya özel güvenlik sertifikası almak için askerlik şartı aranmamaktadır. Genel olarak güvenlik çalıştıracak firmalar uzun süreli çalışmak ister. Ancak iş başvurusu yaptığınızda bazı kurumlar askerlik şartı arayabilir mi? Evet arayabilir. Ancak arayanlardan daha fazla aramayanlar da vardır. Bunun nedeni ise askerlik süresine çok az vakit kala işe giriş yapılıp bir kaç ay sonra işten çıkışı olmaması içindir.

Eğer askerliğinizi yapmadıysanız korkulacak bir durum yok. Çünkü askerliğini yapsa da yapmasa da özel güvenlik görevlisi olmasına teşkil eden bir durum söz konusu değildir.

Ara