Özel Güvenlik Kurs Eğitimleri

Hemen Kaydol %20 İndirim Kazan...

Eldem Güvenlik Eğitim Kurumları

Güvenlik organizasyonlarında kendini kanıtlamış bulunan firmamız 2013 yılı sonu itibari ile hali hazırda mevcut olan kadrolarını genişletti. Gerek projeler gerekse de personel bazında özel güvenlik sektörüne hakim; en az 15 yıllık tecrübesi olan personelimiz ile danışmanlık, denetim, organizasyon, faliyetlerini de bünyemize ekleyerek koruma ve güvenlik sektörünün etaplarında yükselmeye devam ediyoruz. Kopyalanabilen hizmetler dünyasında, kopyalanmayan çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonu ile yükseleceğimizin bilinci ile; aynı zamanda birer eğitimci olan, üniversite mezunu; eğitimlerinde derece sahibi kurucu, yönetici ve müdürlerimizin bu farklılığı her daim görüyor olması ile bu kararı aldık. ELDEM GÜVENLİK, bu bilinçten hareketle birlikte bulunabileceğimiz her türlü işbirliğinde, sektördeki farklılığınızı ortaya çıkaracak şekilde başarılarınızda ortak olmayı hedeflemiştir.

 • Profesyonel Eğitmenler; Uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu
 • Güçlü Yayın Desteği; Tüm derslerle ilgili eğitim materyelleri
 • Modern Eğitim Sınıfları; Yetişkin eğitimine uygun ferah sınıflar
 • Fiyat Avantajı; Uygun fiyat politikası
 • Rehberlik Hizmeti; Eğitim sonrası insan kaynakları desteği
Hakkımızda

Genel Başvuru Şartları

5188 sayılı yasanın 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar;

 • 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kayıt için Gerekli Evraklar

Kurumumuza özel güvenlik eğitimi için kayıt esnasında getirmeniz gereken evraklar ve gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki evrakları hazırlayarak kurumumuza özel güvenlik eğitimi için başvuru yapabilirsiniz.
NOT: Kurumumuza tam evrakları hazırlamadan sadece “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi” ile gelerek ön kaydınızı yaptırabilirsiniz.

 • 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
  4. Sağlık Kurulu Raporu (devlet hastanelerinden ” Silahlı Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet onaylı rapor olmalıdır. )
  5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)

  Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 • 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az ortaokul mezunu)
  4. Sağlık Kurulu Raporu (Bu hizmeti veren özel hastanelerden ” Silahsız Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet onaylı rapor olmalıdır.)
  5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)

  Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 • 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) (en az lise mezunu)
  4. Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Devlet hastanelerinden ” Silahlı Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet onaylı rapor olmalıdır.)
  5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız ve yine arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)
  6. Ö.G.G Kimlik Kartı ve/veya Ö.G.G Eğitim Sertifikası Fotokopisi (Şayet kayıp ise, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınmış onaylı sertifika sureti veya sertifika durumuna ilişkin yazı, emniyet onaylı belge çıktısı.)

  Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 • 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) (en az ortaokul mezunu)
  4. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız ve yine arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)
  5. Ö.G.G Kimlik Kartı ve/veya Ö.G.G Eğitim Sertifikası Fotokopisi (Şayet kayıp ise, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınmış onaylı sertifika sureti veya sertifika durumuna ilişkin yazı, emniyet onaylı belge çıktısı.)

  Ö.G.G Kimlik Kartı hiç almamış (KİMLİKSİZ- YALNIZ Y2 SERTİFİKALI) adaylardan ise ayrıca;

  Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 • 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nufüs Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  3.Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) (en az lise mezunu)
  4.3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız ve yine arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)
  5. Ö.G.G Kimlik Kartı ve/veya Ö.G.G Eğitim Sertifikası Fotokopisi (Şayet kayıp ise, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınmış onaylı sertifika sureti veya sertifika durumuna ilişkin yazı, emniyet onaylı belge çıktısı.)

  Ö.G.G Kimlik Kartı hiç almamış (KİMLİKSİZ-YALNIZ Y1 SERTİFİKALI) adaylardan ise ayrıca;

  Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Fiyat Listesi ( Ocak 2022 )

Temel Eğitim

  • Sağlık Kurul Raporu: 250 TL (Sınavdan önce, 182 veya MHRS uygulamasından randevu ile sadece Devlet Hastanesinden alınabilir.)
  • Sınav Ücreti: Silahsız 100 TL/Silahlı 150 TL (Sınavdan önce Halk Bankası’na)
  • Kimlik Kart Ücreti: 50 TL (Sınavdan sonra Halk Bankası’na)
  • Kimlik Harcı: 1343 TL (Sınavdan sonra Vergi Dairesi’ne)

  • İlk kez Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyenler bu eğitime katılmak zorundadır.
  • Eğitim süresi yaklaşık 15 gün kadardır.
  • Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyer 2 ayda bir yapılan ÖGG Temel Eğitim Sınavına katılır.
  • Özel Güvenlik sınavından en az 60 puan alması halinde başarılı sayılır ve ÖGG sertifikasını almaya hak kazanır.

  • Nüfus Cüzdanı
  • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (Silahlı olacak için 2 Adet)
  • Diploma (Öğrenci Belgesi, Tasdikname veya benzeri belgeler kabul edilir)
  • Sağlık Kurulu Raporu (Alo182 veya MHRS uygulamasında Sağlık Kurulu Polikliniğinden randevu alınız.)

Yenileme Eğitimi

  • Sınav Ücreti: Silahsız 100 TL/Silahlı 150 TL (Sınavdan önce Halk Bankası’na)
  • Kimlik Kart Ücreti: 50 TL (Sınavdan sonra Halk Bankası’na)

  • ÖGG Sertifikasına/Kimliğine sahip olanlardan 5 yılını dolduranlar ile süresini doldurmasına 1 yıldan daha az süresi kalanlar bu eğitime katılmak zorundadır.
  • Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarı şartı yoktur.
  • Sınava katılan her Özel Güvenlik Görevlisi başarılı sayılarak kimlik süresini 5 yıl daha uzatmaya hak kazanır.

  • Nüfus Cüzdanı
  • ÖGG Kimlik Kartı (veya sertifika)
  • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf

Silah Fark Eğitimi

  • Sağlık Kurul Raporu: 250 TL (Sınavdan önce, 182 veya MHRS uygulamasından randevu ile sadece Devlet Hastanesinden alınabilir.)
  • Sınav Ücreti: 150 TL (Sınavdan önce Halk Bankası’na)
  • Kimlik Kart Ücreti: 50 TL (Sınavdan sonra Halk Bankası’na)

  • 22 yaşından gün almış, en az lise mezunu ve süresi bitmemiş silahsız kimlik/sertifika sahibi olan herkes bu eğitime katılabilir.
  • Silahsız sertifikasını silahlıya çevirmek isteyen herkes bu eğitime katılmak zorundadır.
  • Eğitim süresi 2 gün olup ardından poligonda atış eğitimi yapılır.
  • Silah eğitimini başarıyla tamamlayanlar Özel Güvenlik Silah Sınavından (25 Silah sorusu ve 5 adet atış) en az 60 puan alması halinde başarılı sayılır.

  • Nüfus Cüzdanı
  • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • ÖGG Kimlik Kartı (veya sertifika)
  • Diploma (Lise veya üzeri Okul Diploması, Üniversite Mezuniyet Belgesi veya Üniversite Öğrenci Belgesi)
  • Sağlık Kurulu Raporu (Alo182 veya MHRS uygulamasında Sağlık Kurulu Polikliniğinden randevu alınız.)

Özel Güvenlik İş İlanları

Özel Güvenlik Personeli Arayan Kurumlar

Özel Güvenlik Personeli Arayan Kurumları incelemek, iş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki incele butonuna tıkladıktan sonra size uygun olan iş seçeneğini seçerek iş başvurusunda bulun linkine tıkladıktan sonra başvuru formunu doldurarak gönderiniz.

İncele / Başvur

İş Arayan Özel Güvenlik Personelleri

İş Arayan Özel Güvenlik Personellerini incelemek, cv istemek için aşağıdaki incele butonuna tıkladıktan sonra size uygun olan Özel Güvenlik Personelini seçerek Cv İste linkine tıklayınız. Siz de İş Arayan Özel Güvenlik Personeli iseniz bize Cv'nizi Göndererek listeye eklenebilirsiniz.

Liste / Cv İste

Özel Güvenlik Haberleri

Ara