Eldem Güvenlik Eğitim Kurumları

“FARKLILIKLARI BULMAK”:

Siz, stratejik olmak zorundasınız. Yani planlamayı iyi yapmalısınız. İşinizin başında, ortasında ve sonunda bu stratejinin büyük sorunun “farklılıkları bulabilmek” olduğunu görebilirsiniz. Çünkü haberleşmenin hızlanması, pazardaki büyüme beklentileri, teknolojinin hızlı gelişmesi sonucunda araç – gereç ve hizmetler arasındaki farklar ortadan kalkmaya başladı. İşin içine “prestij” diğer bir adıyla itibar yönetimi denen stratejik bir iletişim aracı girdi. Müşterilerin, firmamız konusundaki kararında diğer insanların ne didiği ya da “by word of mouth” denilşen dostun tavsiyesi son derece önem kazandı.

Güvenlik organizasyonlarında kendini kanıtlamış bulunan firmamız 2013 yılı sonu itibari ile hali hazırda mevcut olan kadrolarını genişletti. Gerek projeler gerekse de personel bazında özel güvenlik sektörüne hakim; en az 15 yıllık tecrübesi olan personelimiz ile danışmanlık, denetim, organizasyon, faliyetlerini de bünyemizee ekleyterek koruma ve güvenlik sektörünün etaplarında yükselmeye devam ediyoruz. Kopyalanabilen hizmetler dünyasında, kopyalanmayan çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonu ile yükseleceğimizin bilinci ile; aynı zamanda birer eğitimci olan, üniversite mezunu; eğitimlerinde derece sahibi kurucu, yönetici ve müdürlerimizin bu farklılığı her daim görüyor olması ile bu kararı aldık. ELDEM GÜVENLİK, bu bilinçten hareketle birlikte bulunabileceğimiz her türlü işbirliğinde, sektördeki farklılığınızı ortaya çıkaracak, şekilde başarılarınızda ortak olmayı hedeflemiştir.

ELDEM GÜVENLİK, hayatınızı ve işinizdeki zamanı en iyi şekilde kullanmanız için sizlerin yanında olmayı tercih ettiğimiz mükemmel bir disiplinler bütünüdür. Sizi, başarılı ve güvende kılar.

Günümüzde mükemmellik iddasında olan uygulama alanı sürekli genişleyen yönetim modelleri bulunmasına rağmen, küresel ölçekte her türlü sorun hızla artmakta ve çalışma hayatı tüm işletmeler ve çalışanlar için daha zor ve riskli bir hal almaktadır. Dolayısı ile; çalıştığımız her kesim ile işbirliği stratejilerine önem vererek, işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı bir kültürün geliştirilmesi;

Entropik yönetim yaklaşımı ile müşteri, kalite, pazarlama, lojistik, maliyet, kar, verimlilik, zaman, hız, inovasyon, teknoloji, büyüme, rekabet, sürdürülebilirlik, bilgi üretimi ve paylaşımı gibi birçok konuda mevcut yönetim modellerinden radikal bir biçimde farklı olunması;

Sorumluluk anlayışının göstermelik bir kavram olmaktan, çıkarılıp, yaşam vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesi;

Çalışanları; iş yükü, stres düzeyi, iş tatmini, motivasyon düzeyi, yaratılan değerden alınan bir pay gibi konularla değerlendirilmesi ve işsizlik düzeyinin azalmasına katkıda bulunulması vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Ara